Mental Coaching

Hebben uw werknemers te maken met functionerings- of ontwikkelvraagstukken? Dan is Mental Coaching uitermate geschikt. Het coaching traject is op maat gemaakt en behelst een individuele aanpak bestaande uit de fases; inventarisatie, strategie, verandering en consolidatie.

De performance van mensen hangt voor een groot deel af van persoonlijke ambitie, daadkracht, persoonlijkheid, stress en faalangst. Een HSK coach geeft inzicht in het huidige functioneren, helpt buiten kaders te denken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Er wordt inzicht gegeven in andere manieren van reageren en handelen in praktijksituaties.

Transparant & effectief

Mental Coaching wordt uitgevoerd door ervaren en academisch geschoolde psychologen met een specialisatie tot coach. Mental coaching draagt bij aan het ontwikkelen, optimaliseren en veranderen naar het gewenste functioneel gedrag. Elk traject is gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek en wordt afgestemd op de vraag van de medewerker.

HSK coaches hanteren de volgende werkwijze:

  • Persoonlijk, vertrouwelijk, daadkrachtig
  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Gericht op gedragsanalyse en omzetting naar functioneel, gewenst gedrag

In de regel wordt er gestart met de Coaching Intake, daarin komen persoonsgerichte en specifieke vragen aan de orde. Vervolgens start de Mental Coaching. Dit coaching traject omvat 8 gesprekken van 1 uur of bijvoorbeeld 4 gesprekken van 2 uur.

Tarief

Standaard tarief: € 1440,-

Download brochure (PDF)